Knihověěda.cz

Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Řešitelský tým

Knihovna AV ČR, v. v. i.

 • PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. – hlavní řešitel příjemce
 • Mgr. Hana Beránková
 • Ing. arch. Václav Čermák
 • Mgr. Andrea Jelínková
 • Miroslav Pavelka
 • Mgr. Jana Svobodová
 • Bc. Vojtěch Šícha
 • doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Národní knihovna České republiky

 • Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. – hlavní řešitel dalšího účastníka
 • Prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
 • PhDr. Kamil Boldan
 • Mgr. Michal Dragoun
 • BcA. Jana Dřevíkovská
 • PhDr. Miroslava Hejnová
 • Mgr. David Mach
 • PhDr. Renáta Modráková
 • PhDr. Jan Novotný
 • Mgr. Daniel Polakovič
 • PhDr. Milada Studničková
 • PhDr. Dagmar Štefancová

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

 • PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. – hlavní řešitel dalšího účastníka
 • PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D.
 • PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.