Knihověěda.cz

Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Konference a výstavy

Konference Knihověda.cz – dějiny české knižní kultury do roku 1800 on-line bude prezentací výsledků celého projektu a představení definitivní verze portálu. Zároveň by konference měla iniciovat širší metodologickou diskuzi o vývoji a dalším směřování kodikologie a knihovědy.

Výstava Modlitební knihy v pozdním středověku určená pro širokou odbornou i laickou veřejnost ukáže na vizuálně atraktivním segmentu bohatě iluminovaných modlitebních knih pozdního středověku proces jejich vzniku a zkoumat přechod k tištěné knize jako novému médiu.

Workshop Jak vytvořit encyklopedii ke knižní kultuře staršího období stanovil metodologii tvorby encyklopedie české knižní kultury staršího období.

Workshop Knihověda.cz – nový nástroj pro práci s národní retrospektivní bibliografií bude prezentací průběžných výsledků projektu, pracovní verze portálu a možnost věcného připomínkování ze strany potencionálních uživatelů.